ขั้นตอนการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

app with download.png

1

เลือกประเภท วัน เวลา

สถานที่ถ่ายภาพ

2

เลือกช่างภาพที่คุณ

ต้องการถ่ายภาพด้วย

มีข้อสงสัยการใช้งาน ?