คำถามที่พบบ่อย 

การปฏิเสธ/ ยกเลิกงานลูกค้า ส่งผลอะไรหรือไม่  ?

การปฏิเสธหรือยกเลิกลูกค้าจะส่งผลต่อคะแนน Serb Rating โดยทำให้ลำดับการมองเห็นช่างภาพบนระบบลดลง และอาจลดโอกาสในการรับงานของคุณช่างภาพ โดยทางทีมงานแนะนำคุณช่างภาพอัพเดทตารางงานเป็นประจำให้ตรงกับความพร้อมในการรับงาน เพื่อลดการปฏิเสธหรือยกเลิกงาน