คำถามที่พบบ่อย 

มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นช่างภาพในระบบหรือไม่ ?

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการสมัครเป็นช่างภาพในระบบ แต่หากมีการรับงานผ่านแอปพลิเคชั่นจะมีการเสียค่าธรรมเนียม 15% ของค่าบริการทั้งหมด