คำถามที่พบบ่อย 

ยกเลิกแล้วได้เงินคืนหรือไม่  ?

กรณียกเลิกภายในเวลาก่อนการถ่ายภาพมากกว่า 7 วัน คุณลูกค้าจะได้รับค่าบริการคืนจำนวน 65% ของค่าบริการทั้งหมด สำหรับกรณียกเลิกในช่วงหลัง 7 วันก่อนการถ่ายภาพ จะไม่มีการคืนค่าบริการ