คำถามที่พบบ่อย 

ระบบคิดราคาการถ่ายภาพนอกรอบจำนวนหลายคนอย่างไร  ?

การถ่ายภาพนอกรอบจำนวนหลายคน ระบบจะคิดราคาเพิ่มตามจำนวนคนถ่ายภาพตามที่ช่างภาพกำหนด ในกรณีถ่ายภาพสำหรับจำนวน 8 คนขึ้นไป ระบบจะคิดค่าบริการเท่ากับการถ่ายภาพ 8 คนเท่านั้น โดยสามารถถ่ายภาพได้สูงสุดไม่จำกัดจำนวนคน